Ellenőrizze Tudását!
KRESZ kérdések: E-Educatio Információtechnológiai Zrt.


Ön egy kattintással bejelölheti a helyesnek gondolt válaszokat, majd a végén értékelheti, ellenõrizheti.

Egy kérdéshez egy jó válasz tartozik!

1.  A jelzőtárcsán kívül milyen egyéb eszközzel adhat jelzést a polgárőr?
 a)  Fehér fényű lámpával.
 b)  Piros fényű lámpával.
 c)  A polgárőr nem adhat semmilyen jelzést.
 d)  Sárga, villogó fényű lámpával.
 e)  Forgalomirányító bottal.

2.  A körforgalomban egy olyan villamospályát keresztez, amelyen egy villamos hajt be a körforgalomba. Mikor jár el szabályosan?
 a)  Ha elhalad a villamos előtt, mivel a körforgalomba behajtó villamos köteles elsőbbséget adni.
 b)  Ha elsőbbséget ad a körforgalmat keresztező villamos részére
 c)  Ha a kölcsönös udvariasság alapján megegyeznek az áthaladási sorrendben.

3.  Szabad-e erős ködben vagy sűrű hóesésben álló járművön – a forgalmi okból megálló járművet kivéve – ködfényszórót használni?
 a)  Igen.
 b)  Igen, ha a többi közlekedőt nem vakítja el.
 c)  Nem.

4.  Egyéb jelzés hiányában mekkora sebességgel szabad közlekedni segédmotoros kerékpárral lakott területen?
 a)  Legfeljebb 40 km/h sebességgel.
 b)  Legfeljebb 50 km/h sebességgel.
 c)  Legfeljebb 30 km/h sebességgel.

5.  Szabad-e autóútról út menti ingatlanra behajtani?
 a)  Igen, de csak segédmotoros kerékpárral.
 b)  Nem.
 c)  Csak motorkerékpárral.

6.  Milyen sebességgel közlekedhetnek a járművek a jelzőtáblával jelzett területen?
 a)  Legfeljebb 10 km/h sebességgel, de csak a kiegészítő táblán jelzett időszakon kívül, célforgalomban.
 b)  Legfeljebb 5 km/h sebességgel, de csak a kiegészítő táblán jelzett időszakon kívül, célforgalomban.
 c)  Legfeljebb 20 km/h sebességgel, de csak a kiegészítő táblán jelzett időszakon kívül, célforgalomban.

7.  Mi a jelzőtábla neve?
 a)  "Személygépkocsival behajtani tilos".
 b)  "Gépjárművel, mezőgazdasági vontatóval és lassú járművel behajtani tilos".
 c)  "Személygépkocsival és mopedautóval behajtani tilos".

8.  Várakozhat-e ennél az útburkolati jelnél két vonal között két egy nyomon haladó jármű egyszerre?
 a)  Igen.
 b)  Nem.

9.  Ezen a sárga színű útburkolati jelen...
 a)  Nem szabad áthajtani.
 b)  Csak megállni szabad.
 c)  Szabad áthajtani.

10.  Kétkerekű segédmotoros kerékpárral szabad-e megállni a járdán e jelzőtáblát követően?
 a)  Igen, amennyiben fennállnak a segédmotoros kerékpárral járdán való megállással kapcsolatos egyéb feltételek.
 b)  Nem.
 c)  Csak akkor, ha közúti jelzés ezt lehetővé teszi.

11.  A látottak alapján határozza meg az áthaladási sorrendet a film végén ábrázolt forgalmi helyzetben látható útkereszteződésben!
 a)  Az Ön által vezetett jármű – ’C’ – ’B’ – ’A’.
 b)  Az Ön által vezetett jármű – ’A’ – ’B’ – ’C’.
 c)  ’A’ – ’B’ – ’C’ – az Ön által vezetett jármű.
 d)  ’C’ – az Ön által vezetett jármű – ’A’ – ’B’.

12.  Az alábbiak közül melyik a helyes áthaladási sorrend az ábrán látható útkereszteződésben?
 a)  ’B’ - ’C’ - ’A’.
 b)  ’A’ - ’C’ - ’B’.
 c)  ’A’ - ’B’ - ’C’.
 d)  ’B’ - ’A’ - ’C’.
 e)  ’C’ - ’B’ - ’A’.

13.  Ha a bekanyarodást jelzőtábla nem tiltja, milyen irányban folytathatja az útját a ’B’ jelű jármű ennél a rendőri jelzésnél?
 a)  Egyenesen, valamint jobbra vagy balra bekanyarodva.
 b)  Csak jobbra.
 c)  Semerre, mivel a rendőr a továbbhaladást tiltja.

14.  Ön a ’C’ jelű járművet vezeti. Kell-e elsőbbséget adnia ebben a forgalmi helyzetben?
 a)  Igen, de csak az ’A’ jelű jármű részére.
 b)  Igen, az ’A’ és ’B’ jelű jármű részére egyaránt.
 c)  Nem.

15.  A látottak alapján mekkora sebességgel haladhat az útkereszteződés után a film végén ábrázolt helyzetben?
 a)  Legfeljebb 40 km/h sebességgel.
 b)  Legfeljebb 50 km/h sebességgel.
 c)  Legfeljebb 30 km/h sebességgel.
 d)  Mivel nincs Ön előtt járműforgalom, ezért bármilyen sebességgel, amelyet biztonságosnak ítél.