GYAKORLÓ TESZTLAP – ÚJ KÉRDÉSEK AZ ÚJ KRESZ-BEN


Ha Ön kĂ­váncsi a helyes válaszokra, egy kattintással kitöltheti a tesztkĂ©rdĂ©seket, majd a vĂ©gĂ©n Ă©rtĂ©kelheti is teljesĂ­tmĂ©nyĂ©t. Egy kĂ©rdĂ©shez csak egy jĂł válasz tartozik! Ha Ön a kérdés melletti ábrára kattint, nagyobb formátumban, részletesebben látja a forgalmi helyzetet.1.  Mit jelez a t?bla?
 a)  Az úton a kelleténél nagyobb távköz tartása veszélyes lehet, mert a hátul haladót az így keletkező résbe való befurakodásra csábítja.
 b)  Az úton veszélyt jelenthet az olyan gépkocsi, amelyik szorosan tapad az előtte haladó partnerére.
 c)  Az úton forgalmi akadályt képezhetnek a feltorlódott jármüvek.

2.  Mi a teend?je, ha g?pkocsij?val a k?pen l?that? v?szvillog?val megjel?lt aut?busz mellett k?v?n elhaladni?
 a)  Fokozott óvatossággal és mérsékelt sebességgel szabad kikerülni illetve mellette elhaladni.
 b)  A gyermekek be -és kiszállásának idején – mögötte meg kell állni, – kikerülni illetve mellette elhaladni tilos.
 c)  Figyelmeztető hangjelzés adásával és nagy körültekintéssel kell mellette elhaladni.

3.  Mit jelez a t?bla?
 a)  Mobil sebességellenőrző rendszert.
 b)  Telepített sebességellenőrző rendszert.
 c)  Az úton forgalomszabályozó közúti ellenőrök megjelenésére lehet számítani.

4.  Ellen?rizheti-e a rend?rs?g a t?bla elhagy?s?t k?vet?en is a j?rm?vek sebess?g?t?
 a)  Igen.
 b)  Csak akkor, ha a "Közúti forgalom ellenőrzése" táblát újra elhelyezik.
 c)  Nem.

5.  Hogyan kell a g?pkocsival megk?zel?teni a kijel?lt gyalogos-?tkel?helyet?
 a)  Olyan sebességgel, hogy elsőbbségadási kötelezettségének eleget tudjon tenni, és ha szükséges, a zebra előtt meg tudjon állni.
 b)  Fékkészenlétben, mert a túlzott biztonságérzettel rendelkező gyalogos testi épségének kockáztatásával is gyakran vészfékezésre kényszerítheti a járműveket.
 c)  Fokozott sebességgel, hogy csökkenjen a gyalogos hamis biztonságérzete.

6.  Behajthat-e a mopedaut? az ilyen t?bl?val kijel?lt ?tszakaszra?
 a)  Igen.
 b)  Csak lakott területen kívül.
 c)  Nem.

7.  K?zlekedhet-e ker?kp?rral az ilyen t?bl?val megjel?lt ?ttal p?rhuzamosan fut? ?ttesten?
 a)  Csak akkor, ha fejvédő sisakot visel és utast nem szállít.
 b)  Csak lakott területen lévő mellékútvonal úttestén, ha ott kerékpárnyomot is kijelöltek.
 c)  Nem.

8.  Szab?lyosan j?rt-e el a seg?dmotoros ker?kp?r vezet?je, amikor j?rm?v?t a k?pen l?that? helyre ?ll?totta?
 a)  Igen.
 b)  Csak akkor, ha a moped műszaki hiba miatt mozgásképtelenné vált.
 c)  Nem.

9.  Mit jelez a t?bla?
 a)  A levegő magasan szálló porkoncentrációja miatt a gyermekek, valamint a légúti és keringési betegségben szenvedők ne tartózkodjanak hosszú ideig az övezetben.
 b)  A "Környezetvédelmi övezet (zóna) vége" jelzőtábláig az úton (övezetben) a gépkocsik nem közlekedhetnek.
 c)  Járműközlekedésre is megnyitott biológiailag aktív, növényzettel borított övezetet, mely nem tartozik behajtási korlátozás alá.

10.  Mit jelez a "K?rnyezetv?delmi ?vezet (z?na)" t?bla alatt elhelyezett kieg?sz?t? t?bla?
 a)  Annak a környezetvédelmi igazolólaphoz tartozó – hatósági jelzésen (rendszámtáblán) elhelyezett – matricának a színét, ami a gépkocsi behajtásának a tilalmára vonatkozik.
 b)  Annak a környezetvédelmi igazolólaphoz tartozó – hatósági jelzésen (rendszámtáblán) elhelyezett – plakettnek a színét, amivel a gépkocsi behajthat a táblával megjelölt övezetbe.
 c)  A hatósági jelzésen (rendszámtáblán) elhelyezett matrica színét, amellyel a gépkocsinak csak az átmenő forgalmát korlátozták a táblával megjelölt övezetbe.

11.  Elindul?s el?tt le kell-e takar?tani a g?pkocsi rendsz?mt?bl?j?r?l a havat?
 a)  Igen.
 b)  Csak akkor, ha ez a napi első elindulása.
 c)  Nem.

12.  Mire szolg?l a k?z?ti jelz?t?bl?kat k?rbevev? s?rga vagy f?nyvisszaver? s?rga h?tt?r?
 a)  Kizárja a méltányosság lehetőségét a jelzés figyelmen kívül hagyása esetében.
 b)  Felhívja a figyelmet arra, hogy a korlátozás megsértése esetén a jármű vezetője közigazgatási bírsággal sújtható.
 c)  Csupán a jelzés jobb láthatóságát segíti, mert kiemeli azt az adott környezetből.

13.  Mikor kell eleget tenni a k?s?retet ell?t? j?rm?v?n vagy j?rm?szerelv?nyen elhelyezett, f?nyt kibocs?t? jelz?t?bla rendelkez?s?nek?
 a)  Csak a folyamatos követése esetén.
 b)  Csak éjszaka és korlátozott látási viszonyok között.
 c)  Az ilyen jelzést a mellette való elhaladás közben kell figyelembe venni.

14.  K?teles-e figyelembe venni a k?pen l?that?, v?ltoztathat? jelz?sk?p? elektronikus jelz?t?bla jelz?s?t a g?pkocsi vezet?je?
 a)  Igen.
 b)  Csak a tájékoztató információt, az ilyen jelzés tilalmat vagy kötelezettséget nem közvetíthet.
 c)  Nem, ha a fehér és fekete jelzései egymással felcserélt színekkel vannak megjelenítve.

15.  Szab?lyos-e a man?ver, ha a motorker?kp?ros el?re sorol az ?ll? g?pkocsik k?z?tt, eg?szen az ?tkeresztez?d?s kezdet?ig?
 a)  Igen.
 b)  Csak lakott területen.
 c)  Nem.

16.  A t?bla hat?lya alatt el?zhet-e teherg?pkocsit az olyan j?rm?szerelv?ny, amelynek vontat?ja ?s a p?tkocsija k?l?n-k?l?n nem haladja meg a 7,5 tonn?t, de egy?ttes megengedett legnagyobb ?sszt?mege t?bb enn?l?
 a)  Igen.
 b)  Nem.

17.  Meddig tart a k?pen l?that? t?bl?val jelzett sebess?gkorl?toz?s?
 a)  A következő útkereszteződés kezdetéig.
 b)  A "Sebességkorlátozás vége" jelzőtábláig.
 c)  A vasúti átjáróig.

18.  Mekkora lehet a szem?lyg?pkocsi legnagyobb sebess?ge, ha aut?p?ly?n egy ilyen t?blakombin?ci? hat?lya alatt k?zlekedik?
 a)  Legfeljebb 130 km/h.
 b)  Legfeljebb 100 km/h.
 c)  Esőzés vagy nedves útburkolat esetében 100 km/h, egyébként 130 km/h.

19.  Folytathatja-e ?tj?t a g?pkocsi, ha vezet?je a meg?ll?st k?vet?en azt ?szleli, hogy a h? befedte a rendsz?mt?bl?j?t?
 a)  Igen, mert csak a napi első elindulás előtt kell ellenőrizni a rendszámtábla állapotát.
 b)  Csak akkor, ha letakarította a rendszámtáblát.
 c)  Nem, mert a hófúvás újra el fogja takarni a rendszámtáblát.

20.  Ig?nybe veheti-e g?pkocsij?val az ilyen t?bl?val, illetve a hozz? tartoz? ?tburkolati jellel megjel?lt s?vot?
 a)  Igen, akár folyamatos haladásra is, ha a kerékpáros forgalmat nem akadályozza.
 b)  Legfeljebb előzésre, kitérésre, illetve a jobbra való bekanyarodásra való besorolásra.
 c)  Nem.