GYAKORLÓ TESZTLAP – ÚJ KÉRDÉSEK AZ ÚJ KRESZ-BEN


Ha Ön kĂ­váncsi a helyes válaszokra, egy kattintással kitöltheti a tesztkĂ©rdĂ©seket, majd a vĂ©gĂ©n Ă©rtĂ©kelheti is teljesĂ­tmĂ©nyĂ©t. Egy kĂ©rdĂ©shez csak egy jĂł válasz tartozik! Ha Ön a kérdés melletti ábrára kattint, nagyobb formátumban, részletesebben látja a forgalmi helyzetet.1.  Mit jelez a tábla?
 a)  Az úton a kelleténél nagyobb távköz tartása veszélyes lehet, mert a hátul haladót az így keletkező résbe való befurakodásra csábítja.
 b)  Az úton veszélyt jelenthet az olyan gépkocsi, amelyik szorosan tapad az előtte haladó partnerére.
 c)  Az úton forgalmi akadályt képezhetnek a feltorlódott jármüvek.

2.  Mi a teendője, ha gépkocsijával a képen látható vészvillogóval megjelölt autóbusz mellett kíván elhaladni?
 a)  Fokozott óvatossággal és mérsékelt sebességgel szabad kikerülni illetve mellette elhaladni.
 b)  A gyermekek be -és kiszállásának idején – mögötte meg kell állni, – kikerülni illetve mellette elhaladni tilos.
 c)  Figyelmeztető hangjelzés adásával és nagy körültekintéssel kell mellette elhaladni.

3.  Mit jelez a tábla?
 a)  Mobil sebességellenőrző rendszert.
 b)  Telepített sebességellenőrző rendszert.
 c)  Az úton forgalomszabályozó közúti ellenőrök megjelenésére lehet számítani.

4.  Ellenőrizheti-e a rendőrség a tábla elhagyását követően is a járművek sebességét?
 a)  Igen.
 b)  Csak akkor, ha a "Közúti forgalom ellenőrzése" táblát újra elhelyezik.
 c)  Nem.

5.  Hogyan kell a gépkocsival megközelíteni a kijelölt gyalogos-átkelőhelyet?
 a)  Olyan sebességgel, hogy elsőbbségadási kötelezettségének eleget tudjon tenni, és ha szükséges, a zebra előtt meg tudjon állni.
 b)  Fékkészenlétben, mert a túlzott biztonságérzettel rendelkező gyalogos testi épségének kockáztatásával is gyakran vészfékezésre kényszerítheti a járműveket.
 c)  Fokozott sebességgel, hogy csökkenjen a gyalogos hamis biztonságérzete.

6.  Behajthat-e a mopedautó az ilyen táblával kijelölt útszakaszra?
 a)  Igen.
 b)  Csak lakott területen kívül.
 c)  Nem.

7.  Közlekedhet-e kerékpárral az ilyen táblával megjelölt úttal párhuzamosan futó úttesten?
 a)  Csak akkor, ha fejvédő sisakot visel és utast nem szállít.
 b)  Csak lakott területen lévő mellékútvonal úttestén, ha ott kerékpárnyomot is kijelöltek.
 c)  Nem.

8.  Szabályosan járt-e el a segédmotoros kerékpár vezetője, amikor járművét a képen látható helyre állította?
 a)  Igen.
 b)  Csak akkor, ha a moped műszaki hiba miatt mozgásképtelenné vált.
 c)  Nem.

9.  Mit jelez a tábla?
 a)  A levegő magasan szálló porkoncentrációja miatt a gyermekek, valamint a légúti és keringési betegségben szenvedők ne tartózkodjanak hosszú ideig az övezetben.
 b)  A "Környezetvédelmi övezet (zóna) vége" jelzőtábláig az úton (övezetben) a gépkocsik nem közlekedhetnek.
 c)  Járműközlekedésre is megnyitott biológiailag aktív, növényzettel borított övezetet, mely nem tartozik behajtási korlátozás alá.

10.  Mit jelez a "Környezetvédelmi övezet (zóna)" tábla alatt elhelyezett kiegészítő tábla?
 a)  Annak a környezetvédelmi igazolólaphoz tartozó – hatósági jelzésen (rendszámtáblán) elhelyezett – matricának a színét, ami a gépkocsi behajtásának a tilalmára vonatkozik.
 b)  Annak a környezetvédelmi igazolólaphoz tartozó – hatósági jelzésen (rendszámtáblán) elhelyezett – plakettnek a színét, amivel a gépkocsi behajthat a táblával megjelölt övezetbe.
 c)  A hatósági jelzésen (rendszámtáblán) elhelyezett matrica színét, amellyel a gépkocsinak csak az átmenő forgalmát korlátozták a táblával megjelölt övezetbe.

11.  Elindulás előtt le kell-e takarítani a gépkocsi rendszámtáblájáról a havat?
 a)  Igen.
 b)  Csak akkor, ha ez a napi első elindulása.
 c)  Nem.

12.  Mire szolgál a közúti jelzőtáblákat körbevevő sárga vagy fényvisszaverő sárga háttér?
 a)  Kizárja a méltányosság lehetőségét a jelzés figyelmen kívül hagyása esetében.
 b)  Felhívja a figyelmet arra, hogy a korlátozás megsértése esetén a jármű vezetője közigazgatási bírsággal sújtható.
 c)  Csupán a jelzés jobb láthatóságát segíti, mert kiemeli azt az adott környezetből.

13.  Mikor kell eleget tenni a kíséretet ellátó járművön vagy járműszerelvényen elhelyezett, fényt kibocsátó jelzőtábla rendelkezésének?
 a)  Csak a folyamatos követése esetén.
 b)  Csak éjszaka és korlátozott látási viszonyok között.
 c)  Az ilyen jelzést a mellette való elhaladás közben kell figyelembe venni.

14.  Köteles-e figyelembe venni a képen látható, változtatható jelzésképű elektronikus jelzőtábla jelzését a gépkocsi vezetője?
 a)  Igen.
 b)  Csak a tájékoztató információt, az ilyen jelzés tilalmat vagy kötelezettséget nem közvetíthet.
 c)  Nem, ha a fehér és fekete jelzései egymással felcserélt színekkel vannak megjelenítve.

15.  Szabályos-e a manőver, ha a motorkerékpáros előre sorol az álló gépkocsik között, egészen az útkereszteződés kezdetéig?
 a)  Igen.
 b)  Csak lakott területen.
 c)  Nem.

16.  A tábla hatálya alatt előzhet-e tehergépkocsit az olyan járműszerelvény, amelynek vontatója és a pótkocsija külön-külön nem haladja meg a 7,5 tonnát, de együttes megengedett legnagyobb össztömege több ennél?
 a)  Igen.
 b)  Nem.

17.  Meddig tart a képen látható táblával jelzett sebességkorlátozás?
 a)  A következő útkereszteződés kezdetéig.
 b)  A "Sebességkorlátozás vége" jelzőtábláig.
 c)  A vasúti átjáróig.

18.  Mekkora lehet a személygépkocsi legnagyobb sebessége, ha autópályán egy ilyen táblakombináció hatálya alatt közlekedik?
 a)  Legfeljebb 130 km/h.
 b)  Legfeljebb 100 km/h.
 c)  Esőzés vagy nedves útburkolat esetében 100 km/h, egyébként 130 km/h.

19.  Folytathatja-e útját a gépkocsi, ha vezetője a megállást követően azt észleli, hogy a hó befedte a rendszámtábláját?
 a)  Igen, mert csak a napi első elindulás előtt kell ellenőrizni a rendszámtábla állapotát.
 b)  Csak akkor, ha letakarította a rendszámtáblát.
 c)  Nem, mert a hófúvás újra el fogja takarni a rendszámtáblát.

20.  Igénybe veheti-e gépkocsijával az ilyen táblával, illetve a hozzá tartozó útburkolati jellel megjelölt sávot?
 a)  Igen, akár folyamatos haladásra is, ha a kerékpáros forgalmat nem akadályozza.
 b)  Legfeljebb előzésre, kitérésre, illetve a jobbra való bekanyarodásra való besorolásra.
 c)  Nem.